Boras-guiden.se

Välkommen till Borås Guidens webbplats. Här hittar du information om Borås och aktuella händelser och evenemang i Borås med omnejd. Planerar du ett besök i staden kan du hitta mycket matnyttigt inför ditt besök.

Värmepumpar skapar ett miljövänligare klimat!

2015-04-20

Solen är den främsta energikällan på vår jord. Den möjliggör bland annat energiutvinning i luft och mark samt tillverkningen av biobränslen. En värmepump kan ta tillvara på solenergin som finns i luft och mark beroende på vilken variant man väljer.


Värmepumpar är en av de mest populära värmekällorna idag. Försäljningen av värmepumpar har ökat stadigt sedan mitten av 90-talet.

En anledning till att denna typ av värmekälla har blivit valet för många småhus och fastighetsägare är att värmepumpar har en låg miljöpåverkan i jämförelse med direktel, olja och till viss del andra typer av förbränningsprocesser såsom vedeldning.

Energimyndighetens årliga bostadsstatistik visar att det fanns cirka 1 138 000 installerade värmepumpar år 2013.

Värmepumpar bidrar även med en hel del förnybar energi. Under 2013 bidrog de små värmepumparna med 12,34 TWh förnybar energi och de stora värmepumparna i fjärrvärmenäten med 1,78. (enligt Energimyndighetens årliga bostadsstatistik)